• Logic C 2017/18
Logic C, preparatory excercises
Logic C, topics for the final exam

Zadania przygotowawcze, semestr II
Tematy na egzamin końcowy